Forsiden>Hjælpemidler >Sekstant
Sekstant

Sekstanten blev også brugt inden for fiskeriet. Sekstanten består af en ramme udgørende et cirkeludsnit på 60º, medens oktanten udgør 45º. Med sekstanten målte man himmel- legemers højde over horisonten eller vinkelen mellem forskellige himmel- legemer. Højden over horisonten angav stedets geografiske bredde. Længde- bestemmelse foretages ved hjælp af sekstant og kronometer. Når solen kul- minerede, eller endnu bedre to timer før eller to timer efter, at den befandt sig i sin højeste bane, aflæstes kronometeret. Ved hjælp af nautiske tabeller fandt man frem til tidsforskellen mellem Greenwich og fartøjets position, således at den geografiske længde kunne bestemmes.
Ved stedbestemmelse med land i sigte brugtes krydspejlinger i form af stedlinier mellem fartøjet og faste punkter på land. Når blot man havde to punkter i forskellig retning, og punkterne var afsat på søkortet, kunne man aflæse kompasretningen og derigennem bestemme positionen. Også sekstanten kunne bruges til at måle vinklen mellem de to punkter. Almindeligvis fandt man frem til bestemte fiskepladser ud for kysten ved hjælp af kendte mærker i land, f. eks. kirketårne, møller og enligtstående træer. Når fire faste sigtepunkter parvis faldt sammen, fremkom to stedlinier, hvis skæringspunkt nøjagtigt angav fiskepladsens beliggenhed.

Copyright © 2002 S. Andersen skagenguide@ skagenguide.dkAll rights reserved.