Forsiden>Hjælpemidler >Radioanlæg
Radioanlæg

Kutterradioanlæg ældre type


De første radiomodtagere blev installeret i fiskekuttere i begyndelsen af 1920-erne. Modtagerne adskilte sig ikke meget fra radioer brugt i land. I 1924 forsøgte en Fiskekutter sig med radiotelefonianlæg. Forsøget faldt heldigt ud og bevirkede, at andre fiskekuttere anskaffede sig de nyttige radioanlæg. Samtaler mellem fiskekutterne foregår i almindeligvis gennem kutternes egne radiotelefonanlæg, medens man skal benytte en af de tre kystradio-stationer, Blåvand, Skagen eller Lyngby radio, hvis man vil føre samtale med personer i land. Der er to måder at føre radiotelefoniske samtaler på, som skiftetale eller som modtale. Ved skiftetale er sender og modtager indstillet på samme bølgelængde, så de ikke kan benyttes samtidig. Denne samtaleform benyttes ofte af kuttere, der er i „radiosjak" sammen, idet alle kuttere kan lytte, medens hver enkelt giver sin meddelelse. Kutterne fisker ofte sammen i grupper og aftaler bestemte sendetider, hvor man snakker sammen om fangstresultater, nye fiskepladser m. m. Hovedsagelig i ældre tid foregik samtaler om disse emner i kode. Ved modtale, der så vidt muligt benyttes ved samtaler med kystradio-stationerne og telefonabonnenter i land, benyttes forskellig bølgelængde på sender og modtager. Samtaler kan her føres som fra en almindelig telefon.
Copyright © 2002 S. Andersen skagenguide@ skagenguide.dkAll rights reserved.