Forsiden>Hjælpemidler >Radiopejleanlæg
Radiopejleanlæg

I begyndelsen af 1930-erne tog man radiopejleanlæg i brug på fiske- kutterne. Pejleanlægget består af en almindelig radiomodtager, en forstærker, pejleforsatsen, samt en pejleramme. Denne er en lukket antenne med retningsvirkning. Pejlerammen anbringes oven på eller under styrehus- taget, eller, hvis man har det øvrige radioanlæg i mandskabsrummet, under dækket. Pejleforsatsen kobles til pejlerammen, når man ønsker at pejle radiofyrene. Disse udsender med visse mellemrum et kendingssignal samt en ubrudt pejletone i et vist antal sekunder. Pejlerammen drejes, indtil signalet fra radiofyret indgår med laveste styrke. Derpå aflæses retningen på en skala. Der foretages endnu en pejling, hvorefter man har de to sted- linier, i hvis skæringspunkt fartøjet befinder sig. Dette udsættes på søkortet ved hjælp af parallellineal eller det såkaldte halve kompas, en skala på 180º.


Parallellinial
og
Halvt kompas

Radiofyrene bruges, når man i usigtbart vejr ikke kan se fyr og fyrskibe. I Nordsøen og Skagerak kan tillige benyttes pejlesignaler udsendt af konsolradiofyr i Stavanger og Buschmills på Irland. Til modtagelse af disse signaler behøver man blot en almindelig radiomodtager. Konsolradiofyrene udsender dag og nat morsesignaler i bestemte retninger, hvor hvert signal et en stedlinie, som kan findes på et konsolkort.

Copyright © 2002 S. Andersen skagenguide@ skagenguide.dkAll rights reserved.