Forsiden>Hjælpemidler >Decca
Decca

Decca navigator ældre type


Decca navigator, der er et elektronisk navigationsinstrument, hvormed et fartøj til enhver tid kan bestemme sin nøjagtige position, har på sin vis overflødiggjort radiopejlingen. Hver ā€˛deccakæde" består af en hovedstation (masterstation) og tre understationer (slavestationer). Den danske hovedstation ligger på Samsø, understationerne på Møn og ved Højer og Hjørring, Stationerne udsender signaler, som på deccamodtageren ombord giver sig til kende på et rødt, grønt eller violet ur. Et fjerde ur giver mulighed for at kontrollere, om rødt, grønt og violet ur er rigtigt indstillede. Fra stationerne udsendes radiobølger døgnet rundt. I modtageren måles faseforskellen (tidsforskellen) mellem et signal fra hovedstationen og et signal fra de tre understationer. Forskellen aflæses på urene som hele tal, der hver især angiver en stedlinie. Stedlinierne genfindes på deccakort, hvor de er indtegnet med farver svarende til urene. Stationerne i den danske deccakæde blev taget i brug i 1948. Decca navigator har med årene fået større og større betydning for fiskerne. Disse kan med hidtil ukendt nøjagtighed stedfæste vrag og andre forhindringer på havbunden og gøre optegnelser herom, så de en anden gang kan tage sig i agt herfor. Anlæggene muliggør også, at man kan genfinde selv små fiskepladser, og at man kan gå nær op ad vrag og stengrunde, hvor der almindeligvis er mange fisk. Det kan ikke undre, at fiskere, der fra de gamle fiskere har arvet oplysninger om hemmelige fiskepladser, følte en vis uvilje mod fremmede kuttere med deccaanlæg. Deccafolkene kunne, når de kom tæt på dem, på få øjeblikke bestemme deres fiskepladser for senere selv at gøre brug af dem. Blandt andre vigtige farvande er de danske farvande, hele Østersøen og hele Nordsøen dækket af decca-kæder.
Copyright © 2002 S. Andersen skagenguide@ skagenguide.dkAll rights reserved.