Forsiden >Fisk i havet >Skrubbe

Skrubbe

Kendetegn:
Kropsform og farvetegning minder noget om rødspætte, men kan kendes på, at øjesiden er ru, ofte hele siden, men altid langs med sidelinien og på hovedet. Ca. 33% af alle skrubber er venstrevendte som hvarrer. Farven på øjesiden er variabel og kan endda have røde pletter. Sådanne fisk mener man er bastarder mellem skrubbe og rødspætte og kaldes »leps«. Blindsiden er hvidlig.

Størrelse:
Op til ca. 70 cm og 4 kilo.

Udbredelse:
Findes i Sortehavet, i Middelhavet samt i det østlige Atlanterhav fra Portugal til Svalbard. Findes desuden i det meste af Østersøen, samt i flere vandløb og søer inden for sit udbredelsesområde, idet skrubben fint kan tåle ferskvand. I Danmark særlig talrig i Øresund, bælterne og Østersøen omkring Bornholm.

Biologi:
Lever på blandet bund fra lavt vand ned til ca. 120 meters dybde. Opholder sig generelt på lavere vand om sommeren, og i denne periode søger mange unge fisk også op i ferskvand. Om vinteren opholder skrubben sig på dybere vand. Føden består af børsteorme, muslinger, småfisk samt andre bunddyr. Gydningen finder sted i saltvand tidligt på foråret. En hun kan gyde op til ca. 2 millioner æg, som er små og pelagiske. Æggene klækker efter ca. en uge, og ynglen er også pelagisk i de første uger, indtil den ved en længde på 1-2 cm forvandles til »rigtige fladfisk« og søger mod bunden på lavt vand.

Fiske/madværdi:
Danmark er det land i Europa, som fanger flest skrubber. Mange af disse fanges lokalt, hvor de har en vis økonomisk betydning. Lokale bestande er pga. forurening gået tilbage mange steder.

Copyright © 2002 S. Andersen skagenguide@ skagenguide.dkAll rights reserved.