Forsiden >Fisk i havet >Rødspætte

Rødspætte

Kendetegn:
Rødspætte kendes, som navnet antyder, på, at der på den brune glatte øjeside findes et større antal runde røde pletter, som hos ældre fisk ofte er omgivet af en smal hvid bræmme. Blindsiden er hvid og glat. Endelig har rødspætten 4-7 vortelignende udvækster på gællelåget.

Størrelse:
Op til 100 cm og 7 kilo, men så store fisk er uhyre sjældne.

Udbredelse:
Findes i Sortehavet, i Middelhavet samt i det østlige Atlanterhav fra Portugal til Svalbard. Findes endvidere i Østersøen indtil omkring Gotland.

Biologi:
Rødspætten lever på sandet til leret bund. Den træffes fra helt lavt vand ned til ca. 250 meters dybde. Ynglen findes på lavt vand helt inde ved kysten, mens ældre individer findes på dybere vand. Gydningen foregår ved bunden på 30-200 meters dybde. I danske farvande finder gydningen sted fra januar tit marts. Hunnen gyder op til 500.000 små æg (1,.5 mm) frit i vandet, som efter befrugtningen flyder op i vandsøjlen. De pelagiske æg klækker efter 1-2 uger, og ynglen, som ved klækning måler 5-6 mm, er også pelagisk I nogle uger, indtil den ved en længde på 14-20 mm, forvandles til en »rigtig« fladfisk, og søger mod bunden på lavt vand. De lever på lavt vand indtil det første efterår, hvor de søger mod dybere vand for at overvintre. Væksten er meget afhængig af tilgang til føde og vandtemperaturen. I danske farvande bliver hannerne kønsmodne 3-4 år gamle ved en længde på ca. 20-25 cm, hunnerne 5-6 år gamle ved en længde på 30-35 cm. Voksne rødspætter lever af forskellige bunddyr, primært børsteorme og små tyndskallede muslinger. Store individer kan dog også æde fisk.

Fiske/madværdi:
Rødspætten er meget velsmagende

Copyright © 2002 S. Andersen skagenguide@ skagenguide.dkAll rights reserved.