Forsiden >Fisk i havet >Pighvarre

Pighvarre

Kendetegn:
Kroppen er næsten cirkulær. Munden er meget stor og kan skydes frem. På øjesiden er der ingen skæl, men derimod talrige benknuder i huden. Farven er noget variabel.

Størrelse:
Op til ca. 1 meter og 25 kilo. Hunnen bliver størst.

Udbredelse:
Findes i Sortehavet, i Middelhavet og i det østlige Atlanterhav fra Vest-Afrika til det nordvestlige Norge. Desuden i det meste af Østersøen.

Biologi:
Lever på blandet bund. Kan træffes fra lavt vand ned til ca. 80 meters dybde. Ungfisk lever på lavt vand, ældre på lidt dybere. Gydningen sker i perioden april til juni måned. En hun kan gyde op til ca. 15 millioner æg. Æggene er små og pelagiske. De klækker efter ca. en uge. Den nyklækkede yngel er kun få millimeter, og lever pelagisk til den i løbet af nogle måneder ved en længde på 2-3 cm søger mod bunden. Det første efterår bliver ungfiskene 8-10 cm, og trækker da mod dybere vand for at overvintre. Føden består primært af fisk og større krebsdyr.

Fiske/madværdi:
Pighvarre er en fremragende spisefisk. Kødet er lyst, fast og velsmagende. Fanges med garn, snurrevod og trawl. Man er begyndt at opdrætte pighvarre i moderne opdrætsanlæg, hvor det er vigtigt, at den nyklækkede larve fodres med levende naturligt foder.

Copyright © 2002 S. Andersen skagenguide@ skagenguide.dkAll rights reserved.