Forsiden >Fisk i havet >Kuller

Kuller

Kendetegn:
Kendes let på en plet på hver side af kroppen over brystfinnen. Har et tydeligt overbid og en mund, som kan skydes fremad/nedad.

Størrelse:
Op til 100 cm og ca. 14 kilo.

Udbredelse:
Findes i det østlige Atlanterhav fra Biscayen til Island, Svalbard og Kola Halvøen. I danske farvande indtil Øresund og bælterne.

Biologi:
Typisk bundfisk på blødere bund ned til ca. 200 meters dybde. Føden består mest af bunddyr, men den kan æde småfisk og fiskerig gydt på bunden. Gyder i marts-juni på100-150 meters dybde. De pelagiske æg er små, og en hun kan gyde op til 1,8 millioner æg. Æggene klækker på ca. 2 uger, og 4-5 cm lange søger de små kullere mod bunden efter ca. 4-5 måneder. Kan blive over 20 år gammel.

Fiske/madværdi:
Kuller er en god spisefisk. Kødet er hvidt, velsmagende og fast. Spises dog kun i ringe grad i Danmark (pr. tradition). I England er kuller mere populær end torsk. Det er kuller som for det meste er fisken i de berømte "fish and chips". Nordsøen er det vigtigste fiskeområde. Her fanges årligt 170.000 - 270.000 tons kuller, mest som spisefisk. Fangsterne svinger meget med årgangs-styrken. Årgangene 1987-1989 er vurderet meget svage, så fangsten af kuller forventes at falde i 1990-93.

Copyright © 2002 S. Andersen skagenguide@ skagenguide.dkAll rights reserved.