Forsiden >Fisk i havet >Knurhane

Knurhane

Kendetegn:
Kendes fra rød knurhane på, at der langs med sidelinien findes en række benknuder. Desuden er brystfinnerne kortere og når ikke bagud til gaffinnen.

Størrelse:
Op til 45 cm og ca. 1,2 kilo.

Udbredelse:
Findes i Middelhavet, i det østlige Atlanterhav fra Portugal til NordNorge. I danske farvande indtil Øresund.

Biologi:
Findes på blødere bund ned til ca. 150 meters dybde. Optræder dog også pelagisk helt op til vandoverfladen. Føden består af krebsdyr og småfisk. Gyder op til 300.000 pelagiske æg i april-august afhængig af lokalitet. Æggene klækker efter ca. en uge. Ynglen er blot 3-4 mm lang og lever først pelagisk. Den minder i kropsform om de voksne, men har meget store brystfinner. Ved en længde på 2-3 cm søger ynglen mod bunden. Grå knurhane kan blive op til 6 år gammel. Kan som rød knurhane Ā»knurreĀ«. Betydning af denne knurren kendes dog ikke.

Fiske/madværdi:
En god spisefisk. Grå knurhane er ret almindelig i Nordsøen, hvor den tages som bifangst ved trawlfiskeri. Landes mest som industrifisk, men mindre mængder af især større fisk bruges som spisefisk. I Danmark er der en stigende efterspørgsel efter grå knurhane som spisefisk.

Copyright © 2002 S. Andersen skagenguide@ skagenguide.dkAll rights reserved.