Forsiden >Fisk i havet >Hornfisk

Hornfisk

Kendetegn:
Hornfisk og makrelgedden ligner hinanden, men hornfisken har ikke en række småfinner foran halen. Hos unge hornfisk udvikles underkæben hurtigst. Skelettet hos hornfisk er grønt på grund af dets indhold af jernsulfat (vivianit). Stoffet er ufarligt.

Størrelse:
Op til ca. 1,2 meter og 2 kilo.

Udbredelse:
Findes i Middelhavet, i det østlige Atlanterhav fra Vest-Afrika til Nord-Norge og Island. Desuden i det meste af Østersøen.

Biologi:
Pelagisk stimefisk, som foretager lange vandringer. De hornfisk, som i april-maj måned kommer ind i indre danske farvande for at gyde, har overvintret på dybere vand vest for De Britiske Øer. Gydningen sker på få meters dybde. Æggene, som måler ca. 3 mm, er forsynet med mange hæftetråde. En hun kan gyde op til ca. 40.000 æg pr. gydning. Æggene klækker efter ca. 4 uger, og de nyklækkede larver er uden næb. Næbbet udvikles den første sommer/efterår, hvor de små hornfisk opholder sig kystnært. Hen på efteråret er de små hornfisk 20-25 cm, og søger da dybere vand for at overvintre. Føden består af småfisk og krebsdyr.

Fiske/madværdi:
Fin spisefisk. Fanges i bundgarn og sildegarn ved kysterne. Populær sportsfisk ved kysterne.

Copyright © 2002 S. Andersen skagenguide@ skagenguide.dkAll rights reserved.