Forsiden >Fisk i havet >Hestemakrel

Hestemakrel

Kendetegn:
Minder i kropsform om makrel, men anden rygfinne og gatfinnen er længere hos hestemakrel. Kendes desuden på en række høje smalle skæl langs hele sidelinien. Disse skæl danner en køl på siden af haleroden.

Størrelse:
Op til ca. 40 cm og 1,6 kilo.

Udbredelse:
Findes i store dele af det østlige Atlanterhav fra Syd-Afrika til Nord-Norge. I danske farvande indtil Østersøen omkring Bornholm. Er dog mest talrig i den sydlige del af udbredelsesområdet.

Biologi:
Udpræget pelagisk stimefisk, som lever fra overfladen ned til ca. 100 meters dybde. Står oftest dybere om vinteren, hvor føden primært består af bundlevende krebsdyr og småfisk, mens føden om sommeren udgøres af pelagiske krebsdyr og småfisk. Gyder om sommeren i vore farvande. En hun kan gyde op til ca. 40.000 æg pr. gydning. Æg og yngel er pelagiske, og ynglen er specielt kendt for . at svømme rundt mellem fangarmene hos brandmænd, hvor de æder dyreplankton.

Fiske/madværdi:
Ikke på højde med makrel. Fiskes i store mængder kommercielt i det sydlige Europa som spisefisk, men primært som industrifisk i Nordsøen.

Copyright © 2002 S. Andersen skagenguide@ skagenguide.dkAll rights reserved.