Forsiden >Fisk i havet >Helleflynder

Helleflynder

Kendetegn:
Ligner hellefisk i kropsform, men kendes på at blindsiden er hvid. Desuden slår sidelinien en bue over brystfinnen. Munden er stor og har samme form set fra blind- og øjesiden modsat de fleste andre fladfisk, hvor munden er mindst set fra blindsiden.

Størrelse:
Op til ca. 3,5 meter og 300 kilo. Hunnerne bliver størst.

Udbredelse:
Findes i det østlige Atlanterhav fra Biscayen til Svalbard og Novaja Semlja. Desuden ved Island, Grønland og den nordøstlige del af Nordamerika. I danske farvande indtil Øresund og bælterne.

Biologi:
Lever ved og over blandet bund på 50-200 meters dybde. Kan dog også træffes på meget lavt vand nær kysten. Hannerne vokser langsommere end hunnerne og bliver kønsmodne 7 år gamle ved en længde på ca. 90 cm. Hunnerne bliver kønsmodne et år senere ved en længde på ca. 125 cm. Gydningen sker om vinteren på dybt vand (400-1000 meter). En hun kan gyde op til ca 3,5 millioner æg, som er ca. 3 mm i diameter. Æggene er pelagiske på 100-200 meters dybde og klækker efter ca. 2 uger. Den nyklækkede yngel, som måler ca. 7 mm, lever også pelagisk på dybt vand, men søger ved en længde på 6-7 cm på 50-80 meters dybde nær bunden ved kysten. Først 3-4 år gammel og 40-50 cm lange søger de mod dybere vand. Føden hos ungfisk består af små blæksprutter og krebsdyr, men ældre individer æder større blæksprutter og fisk, bl.a. torsk, kuller og rødfisk.

Fiske/madværdi:
Meget fin spisefisk.

Copyright © 2002 S. Andersen skagenguide@ skagenguide.dkAll rights reserved.