Forsiden >Fisk i havet >Hellefisk

Hellefisk

Kendetegn:
Kan minde om helleflynder, men hos hellefisk har blindsiden næsten samme farve som øjesiden. Desuden vandrer det venstre øje ikke helt over på øjesiden ved ynglens forvandling, men bliver siddende lige foran rygfinnens forkant. Munden er stor og på kæberne findes relativt store tænder.

Størrelse:
Op til ca. 1,2 meter og 45 kilo. Hunnen bliver størst.

Udbredelse:
En nordlig art, som findes i det østlige Atlanterhav fra den nordlige Nordsø til Svalbard og Novaja Semlja. Findes desuden ved Island, Grønland og den nordøstlige del af Nordamerika.

Biologi:
Er i modsætning til de fleste fladfisk ikke nogen udpræget bundfisk. Svømmer pelagisk og ofte »på højkant« i forhold til andre fladfisk på 200-2000 meters dybde. Gydningen sker om sommeren på 700-1500 meters dybde. Æggene er pelagiske og klækker efter ca. 1 uge. Den nyklækkede yngel er ca. 1 cm lang og lever pelagisk i nogle måneder, til den ved en længde på 6-8 cm søger nærmere bunden på 50-200 meters dybde. Ved en længde på 15-25 cm udvikles farven på blindsiden, og fiskene trækker da mod dybere vand. Føden består af fisk, blæksprutter og rejer.

Fiske/madværdi:
Fanges primært med langliner, som sættes på 500-1000 meters dybde. På Grønland fanges en del hellefisk på dybt vand med krogliner sat gennem et hul i isen. Hellefisk er en fin spisefisk, som i Danmark mest spises koldrøget.

Copyright © 2002 S. Andersen skagenguide@ skagenguide.dkAll rights reserved.