Forsiden >Fisk i havet >Havmus

Havmus

Kendetegn:
Meget let genkendelig art, Huden er nøgen bortset fra få hudtænder på hovedets overside og på hannens kølleformede pandeorgan. Sideliniens forgrening på hovedet meget tydelig. Øjnene lyser klart grønt på friske fisk. Halen meget lang og tynd. Foran forreste rygfinne sidder en giftpig.

Størrelse:
Op til 1,5 meter med hale og ca. 2,5 kilo. Hunnen størst.

Udbredelse:
Findes i det østlige Atlanterhav fra Vest-Afrika til Nord-Norge og Island. I danske farvande indtil Kattegat.

Biologi:
Lever på blød bund fra 50-1000 meters dybde. Med den nedadrettede mund æder den bunddyr som krebsdyr, muslinger, småfisk m.m. Gyder i forsommeren et mindre antal mg som hver ligger i en aflang kapsel (3 x18 cm) med en tråd i den ene ende (se side 16). Ungerne er 10-1 2 cm lange, når ægget klækker, og ligner de voksne fisk. Hannerne, som sjældent fanges, har i panden et kølleformet organ, som sandsynligvis bruges til at fastholde hunnen med under parring.

Fiske/madværdi:
Almindelig bifangst i bl.a. rejetrawl på dybere vand. Uden værdi som madfisk.

Copyright © 2002 S. Andersen skagenguide@ skagenguide.dkAll rights reserved.