Forsiden >Fisk i havet >Ålekvabbe

Ålekvabbe

Kendetegn:
Langstrakt og meget smidig krop. Hovedet er rundt, og munden har tykke læber. Ryg- og gatfinnen er meget lange og når hinanden ved halespidsen. Nær halen har rygfinnen en bugtning, og her findes et antal pigstråler. Skællene sidder dybt indlejret, og huden er glat og slimet. Har grønne knogler.

Størrelse:
Op til ca. 30 cm.

Udbredelse:
Findes fra Den Engelske Kanal til Svalbard. Desuden i hele Østersøen.

Biologi:
Lever i havet blandt alger og ålegræs ned til ca. 40 meters dybde. Kan også træffes i mundingen af vandløb. Føder levende yngel. Parringen sker sidst på sommeren, og i hunnen udvikles ynglen til en længde på 4-5 cm, før de fødes midt på vinteren. Det normale antal yngel i en hun er 20-100 styk. Ynglen er bundlevende fra fødslen og lever af det samme som de voksne fisk, d.v.s. forskellige bunddyr.

Fiske/madværdi:
En rimelig god spisefisk, som mange mennesker dog ikke synes om på grund af de grønne ben. Farven skyldes et helt uskadeligt farvestof kaldet vivianit, som også findes hos hornfisk. Bruges en del som agnfisk ved linefiskeri efter torsk.

Copyright © 2002 S. Andersen skagenguide@ skagenguide.dkAll rights reserved.